Produkty

1. Štrkopiesok triedený

fr. 0/22

9.00,- €/t

2. Kamenivo drobné

fr. 0/4

10.00,- €/t

3. Kamenivo hrubé

fr. 4/8

10.00,- €/t

4. Kamenivo hrubé

fr. 8/16

10.00,- €/t

5. Kamenivo hrubé

fr. 16/22

10.00,- €/t

6. Nezhodný výrobok

fr. 28/65

6.00,- €/t

Uvedené ceny sú bez DPH a platia od 01.01.2017

Projekty

Informačná tabuľa k projektu "ZVÝŠENIE VÝROBNÉHO SORTIMENTU SPOLOČNOSTI ZAVEDENÍM NOVEJ INOVATÍVNEJ FRAKCIE ŠTRKOPIESKOV"

Tabuľa

Inovácia existujúcej technologickej linky spoločnosti IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.Zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu rozšírením sortimentu a zabudovaním prvkov automatizácie a riadenia


Galéria

Ťažobňa Veľká nad Ipľom


Triediaca linka

Kontakt

Sídlo:
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
Svätoplukova 2,
984 01 Lučenec

IČO:  36633500
DIČ:  2021945475
IČ DPH: SK2021945475Telefon:
0911 660 709,
0911 660 710,
0911 660 711
e-mail: ipelskestrkopiesky@centrum.sk

Prevádzka: Ťažobňa Veľká nad Ipľom